Vervoer voor basisscholen naar jullie sportevenementen

Vervoer voor basisscholen naar jullie sportevenementen met dank aan Arriva!

Arriva biedt busvervoer aan kinderen aan op de basisscholen in de groepen 3 t/m 8. Arriva brengt de jeugd naar geselecteerde sportactiviteiten en naar de drie provinciale musea in Limburg. Vanaf begin 2019 kunnen basisscholen zich hiervoor inschrijven.

Kijk voor meer informatie op:  www.arriva.nl/limburgsponsortlimburg

In 2019 staat het thema sport centraal. Alle sportactiviteiten van speerpunt-, kern- en kans- sporten (sporttakplatforms wielrennen, paardensport, triatlon, handbal, atletiek/running, basketbal, handboog-schieten, judo, tafeltennis, turnen, volleybal, meisjesvoetballen) en JOGG Limburg kunnen deelnemen.

Door je evenement aan te melden wordt deze op de kalender geplaatst zodat scholen hierop kunnen inschrijven.

Procedure voor aanmelding van je evenement en deelnemende scholen

 STAP 1: De aanmelding van je evenement verloopt in 2 stappen:

  1. Je organisatie dient een aanvraag in bij Platform Limburg Handbal 2.0
  2. Binnen 10 dagen wordt je aanvraag beoordeeld door Arriva
  3. Na goedkeuring plaats je de link naar de aanmelding voor vervoer door Arriva op de website van je evenement.

STAP 2: De aanmelding van deelnemende scholen verloopt in 3 stappen:

  1. De school meldt zich aan voor busvervoer op de website van Arriva
  2. De school maakt afspraken met de organisatie
  3. De school maakt afspraken met Arriva over het vervoer

 Je evenement dient voor aanmelding voor busvervoer aan onderstaande kaders te voldoen:

  • Het bezoek aan een wedstrijd is mogelijk als dit dient ter inspiratie van én wordt gecombineerd met een activiteit en/of clinic. Het ondersteunen van vervoer van basisscholieren naar activiteiten van uw sporttak kan een bijdrage leveren aan het slagen van deze activiteiten.

 VOORWAARDEN VOOR BUSVERVOER DOOR ARRIVA NAAR SPORTACTIVITEITEN

  1. Arriva betaalt 2/3 deel van de kosten als er vervoer nodig is vanuit touringbedrijf Arriva Touring a. De bus haalt de scholieren bij de school op. Dit is 1 centrale plaats; b. Per touringcar kunnen maximaal 41 personen worden vervoerd, voor de maximale duur van 8 uur. Dit kost de school maximaal 240 euro voor die 8 uur, onafhankelijk van de locatie in Limburg. De minimale inzet van een bus bedraagt 3 uur, de kosten bedragen dan 90 euro en 30 euro extra voor ieder additioneel uur.
  1. Arriva vergoedt de volledige kosten voor een OV-groepsticket voor schoolklassen (docent, kinderen en begeleiders tot een maximum van 30 personen) als er met regulier OV gereisd kan worden.

Voorwaarden algemeen:

  1. Een aanvraag wordt altijd geaccepteerd, zolang er nog budget beschikbaar is en de school nog niet haar maximale aantal (3) vervoersverzoeken per jaar heeft bereikt; 2. Arriva publiceert de activiteitenkalender op haar website met vermelding van de websitelink van het betreffende evenement of activiteit; 3. Een school kan alleen gebruik maken van het aanbod als het evenement is opgenomen in de kalender; 4. Arriva bevestigt de reservering rechtstreeks aan de school; 5. Arriva maakt afspraken met de scholen over betaling, reservering, annulering en begeleidingsvoorwaarden tijdens de reis, tijdstippen en opstapplaats.