Handbalopleidingen zijn cruciaal om de handbalsport voor de toekomst te borgen. Binnen een vereniging zijn altijd trainers en scheidsrechters nodig om de sport te kunnen beoefenen, maar veel clubs hebben grote moeite om hiervoor vrijwilligers te vinden.

Daarom zijn we sinds 2018 gestart met een regionale opleidingsaanpak: het Opleidingsplan Handbal Limburg. In dit plan worden de NHV-opleidingen aangevuld met bijscholing voor clubtrainers bij Handbalschool Limburg. Deze samenwerking wordt in 2021 geïntensiveerd door het integraal aanbieden van alle opleidingen vanuit Handbalschool Limburg.


Opleidingsregio’s

Limburg kent 2 opleidingsregio’s:

  • De clusters Noord- en Midden-Limburg: Venlo-Panningen, Weert-Roermond e.o.
  • De clusters Zuid- en Zuidoost Limburg:  Westelijke Mijnstreek-Heuvelland- Parkstad e.o.