Medewekers


Contactgegevens


Per 1 februari start er een nieuwe Sporttak Coördinator

Bezoek- en postadres

Stichting Platform Limburg Handbal 2.0
Parijsboulevard 345
6135 LJ  SITTARD

Bestuursleden


SJORS PEETERS | Voorzitter
MARIJ DINGS | Bestuurslid
Handbalschool Limburg
PETER BALTUS | Penningmeester
DIANA BEUGELS | Secretaris