Over Limburg Handbal

Platform Limburg Handbal 2.0 wil dat de Limburgse handbalsport toekomstproof is en blijft door jaarlijks een aantal projecten met en voor clubs en andere handbalorganisaties uit te voeren onder de naam ‘Limburg Handbal 2024’. Je vindt hier informatie over de activiteiten en mogelijkheden, die samenwerking met Limburg Handbal biedt voor je club en de leden. We pakken sámen de bal op!

Aanvraag financïele bijdrage Limburg Handbal

Database "Limburg Handbal"

Deze informatie volgt snel

Partners van Limburg Handbal

Limburg Handbal werkt nauw samen met de gemeenten, sportstimuleringsorganisaties, handbalverenigingen en de sport (management) opleidingen in Limburg. Daarnaast vinden wij partners in de volgende organisaties: