Met ingang van seizoen 2019 – 2020 worden de trainersopleidingen voor clubtrainers in Limburg regionaal georganiseerd. De opleidingen starten in principe jaarlijks in september.


NHV-opleidingen trainers in Limburg

PB     praktijkbegeleider trainers en scheidsrechters

HT2 geplande opleidingen 16 sept – 1 april, modulair met PVB of Certificaat
HT3 te starten met een groep van minimaal 12 deelnemers, centraal in Limburg
  • Info HT3 algemeen
  • De behoefte voor het starten van een HT3-opleiding in Limburg wordt nog geïnventariseerd.

Financiële bijdrage Limburg Handbal

De vereniging betaalt aan NHV de kosten voor deelname. Limburg Handbal vergoedt 50% van de kosten voor de genoemde opleiding aan de club bij overlegging van een certificaat of diploma voor de complete opleiding. Hiervoor stuurt de vereniging een factuur met specificatie aan Stichting Platform Limburg Handbal 2.0.