Trainersopleidingen worden in Limburg in samenwerking met het Nederlands Handbal Verbond georganiseerd. Het starten van een opleiding kan na contact met het NHV.

Kijk hieronder voor de informatie over de verschillende opleidingen voor trainers.

Handbaltrainer 2

De opleiding tot Handbaltrainer 2 wordt gefaciliteerd door het Nederlands Handbal Verbond. Tijdens deze opleiding leert de cursist de basis van het geven van training. De opleiding bestaat uit verschillende modules, namelijk de modules H/F-jeugd, E/D-jeugd, C/B-jeugd, A-jeugd, senioren, coachen en keepers. Al deze doelgroepen vallen binnen de recreatie- en breedtesport.

Kijk hier voor alle informatie over deze opleiding.

Handbaltrainer 3

De opleiding tot Handbaltrainer 3 wordt gefaciliteerd door het Nederlands Handbal Verbond. Tijdens deze opleiding leert de cursist meer over periodisering, tactische concepten en het integreren van een eigen visie binnen trainingen. De opleiding bestaat uit een generiek deel die de cursist één seizoen lang volgt en een aantal losse modules die gekozen kunnen worden.

Kijk hier voor alle informatie over de opleiding.

Handbaltrainer 4

De opleiding tot Handbaltrainer 4 wordt gefaciliteerd door het Nederlands Handbal Verbond in samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden. Tijdens deze opleiding gaat de cursist sportgeneriek aan de slag en leert hij/zij meer over bijvoorbeeld het opstellen van een meerjarenbeleidsplan, scouten en voeding.

Kijk hier voor alle informatie over deze opleiding.

Praktijkbegeleider

De opleiding tot Praktijkbegeleider wordt gefaciliteerd door het Nederlands Handbal Verbond in samenwerking met andere sportbonden. Tijdens de opleiding leert de cursist hoe beginnende trainers of scheidsrechters een optimale leeromgeving geboden kan worden en hoe je het beste een positief leerklimaat kunt neerzetten.

Kijk hier voor alle informatie over deze opleiding.

Kosten opleiding

Aan het volgen van een opleiding tot scheidsrechter zijn kosten verbonden. De opleiding tot jeugd- en/of verenigingsscheidsrechter kan gratis worden gevolgd. Voor de opleiding van Bondsscheidsrechters brengt het Nederlands Handbal Verbond kosten in rekening. De vereniging betaalt aan het Nederlands Handbal Verbond de kosten voor deelname aan een opleiding.

Financiële bijdrage 

Vanuit de provincie is er een subsidieregelging beschikbaar gesteld. Deze subsidieregeling is bedoeld voor alle Limburgse amateursportorganisaties die één of meerdere jeugdtrainers een gecertificeerde opleiding willen laten volgen. Het maximale bedrag dat per organisatie kan worden aangevraagd is € 500,-. Aanvragen kunnen nog ingediend worden tot en met 22 december 2023. Kijk hier voor meer informatie.