Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 is een overkoepelende organisatie die namens de provincie sturing geeft, en de extra financiële steun die de provincie Limburg geeft aan de handbalsport in Limburg bewaakt.

Handbal is in de provincie Limburg een van de kernsporten. Voorwaarde aan deze extra financiële steun is dat onder leiding van één organisatie, die gedragen wordt door de Limburgse Handbalwereld, er een eenduidige koers zal zijn om het Limburgs Handbal Plan uit te voeren.