Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 geeft namens Provincie Limburg sturing aan de stimulering van handbalactiviteiten.

Handbal is in de provincie Limburg een van de kernsporten. Voorwaarde aan deze extra financiële steun is dat onder leiding van één organisatie, die gedragen wordt door de Limburgse Handbalwereld, er een eenduidige koers is om het Limburgs Handbal Plan uit te voeren.