Clustervergadering verenigingen Heuvelland

dinsdag 11 februari
Sporthal Marsana, Molenveldweg 20 Meerssen

Op 11 februari vergaderen de verenigingen uit Cluster “Heuvelland” over de plannen voor zomer 2020 en het komend seizoen.

Aanvang 20.00 uur!

Agenda:

* Opening door de dagvoorzitter

* Vaststellen locatie volgende clusterbijeenkomst en notulist (voorzitter volgende bijeenkomst)

* Mededelingen vanuit het NHV

* Bespreken openstaande actiepunten

* Thema 1   Schoolhandbal

* Thema 2  Jongenshandbal

* Thema 3  Beachhandbal

* Vaststellen van de actielijst, agendapunten en datum voor volgende clusteroverleg

* Rondvraag

* Sluiting

We hopen dat elke vereniging vertegenwoordigd zal zijn!

Contactpersonen: Marjan Breddels NHV en Huub Senden.

Agenda overzicht