Bijeenkomst ‘Weerbare amateursportclubs’ – Regio Noord-Limburg

dinsdag 20 juni

Georganiseerde criminaliteit en amateursport. Twee werelden die niet snel met elkaar geassocieerd worden. Toch zijn er wel degelijk amateurclubs die te maken krijgen met criminele inmenging. En als dat gebeurt heeft het vaak grote gevolgen. Uit onderzoek en voorbeelden uit de praktijk blijkt dat sportverenigingen kwetsbaar kunnen zijn voor criminele inmenging, bijvoorbeeld via sponsoring en donaties, maar ook via vrijwilligers, leden en supporters. Criminelen kunnen op ongewenste wijze in contact komen met de lokale gemeenschap en misbruik maken van deze contacten voor hun malafide doeleinden. Dat kan gaan van het verkrijgen van invloed op  de lokale gemeenschap tot het ronselen van jongeren voor criminele activiteiten. Een sportvereniging vervult vaak een grote maatschappelijke rol in een dorp of wijk; vooral  bij het opgroeien van jongeren, het lokaal economisch klimaat en de sociale samenhang. Juist deze belangrijke functies in de maatschappij willen wij met zijn allen schoon en veilig houden. Dat hoeft u als bestuurder echt niet alleen te doen. Reden voor de Provincie Limburg om samen met een aantal partners een drietal bewustwordingsbijeenkomsten over dit onderwerp te organiseren.

Programma op hoofdlijnen:

De bijeenkomsten vinden plaats van 19.30 uur tot 22.00 uur.

U wordt welkom geheten door de commissaris van de Koning, Emile Roemer en gedeputeerde Sport, Madeleine van Toorenburg. Vervolgens vertellen verschillende partners in de aanpak van ondermijnende criminaliteit u meer over ondermijning en criminele inmenging in amateursportclubs. Na een korte pauze gaan we vervolgens graag met u in gesprek over het thema. We sluiten de avond af met een hapje en een drankje.

Aanmelding:

Via deze link kunt u zich aanmelden voor een van de bijeenkomsten.

Agenda overzicht