Belangrijke onderdelen van de Visie 2020-2024 van Platform Limburg Handbal en het Werkplan 2021 zijn stimulering van breedtesport, talentontwikkeling, evenementen en het versterken van communicatie over handbal. Hiervoor stelt de Provincie Limburg middelen beschikbaar via de Stichting Platform Limburg 2.0, die doelgericht worden ingezet ter bevordering van de handbalsport in Limburg.

Elke AANVRAAG VOOR EEN FINANCIELE BIJDRAGE wordt getoetst door het bestuur van de Stichting Platform Limburg Handbal 2.0.

Bij de afweging om tot een rechtvaardige verdeling over de beschikbare budgetten te komen, spelen de navolgende factoren in willekeurige volgorde een belangrijke rol:

  • Provinciale spreiding
  • Bovenlokale functie
  • Cofinanciering door gemeente, sponsor of eigen inbreng van deelnemers en/of vereniging
  • Mate van samenwerking
  • Mate van vernieuwing
  • Perspectief voor doorontwikkeling en continuïteit
  • Stimulering van de handbalsport (meetbaar)
  • Maatschappelijke waarde
  • Bereik van de doelgroep