Vacature: Voorzitter Stichting Platform Limburg Handbal 2.0

2 februari 2021

Voor het bestuur van Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 zoeken we een nieuwe voorzitter.
Heb jij een groot handbal hart, lees dan snel verder!

Doel van Stichting Platform Limburg Handbal 2.0

Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 is in het leven geroepen door de Provincie Limburg met de bedoeling een eenduidige structuur te creëren voor de verschillende sporten in Limburg. Vanaf 2016 vindt de subsidiering van activiteiten op het gebied van breedtesport, talentontwikkeling, topsport en evenementen grotendeels plaats aan de hand van de werkplannen opgesteld door het platform.

Onze missie is het ondersteunen van handballers en zorgen dat iedere burger in Limburg kan meedoen aan handbal: oud, jong, rijk, arm, met en zonder beperking. Zo geeft Limburg Handbal invulling aan het beleidskader sport van de Provincie Limburg zoals het ondersteunen en faciliteren van de regionale talentencentra. Limburg Handbal is de ondersteunings- en adviesorganisatie voor de handbalverenigingen in Limburg.

Uitdaging

Als stichting hebben wij een visie en de daarbij behorende taken die wij verder in gaan passen op het beleidskader sport van de Provincie Limburg en in de behoeften van de Limburgse handbalverenigingen. Tegelijkertijd zijn er veel initiatieven in het veld die uitgerold moeten worden waarbij het bestuur de balans moet vinden tussen “eigen” uitvoering en het uitbesteden aan de sporttak coördinator, huis voor de sport, verenigingen en andere stakeholders.

Bestuur

De voorzitter heeft na meerdere jaren van trouwe inzet, en grote inspanning, besloten zich terug te gaan trekken. Het is tijd voor een nieuwe voorzitter die met een nieuw elan en daadkracht zich gaat inzetten voor handbal in Limburg.
Het bestuur wordt bij het uitvoeren van haar taken ondersteund door een Sporttak coördinator die voor 0,6 FTE voor Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 werkzaam is

Specifieke functie-eisen voorzitter Limburg handbal

Als uitgangspunt geldt voor de voorzitter dat hij/zij in staat is om in overeenstemming met alle relevante aspecten sturing te geven aan het integrale proces van bestuur, waarbij verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het eigen functioneren van de stichting specifiek en bewust aanwezig is. Naast de algemene beschrijving worden de navolgende specifieke eisen gesteld:

  • bij voorkeur ervaring met bestuurlijke- en toezichthoudende voorzitterservaring in maatschappelijke organisaties;
  • het vermogen bezitten om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 te vervullen;
  • over de persoonlijkheid en achtergrond -ook ten aanzien van politieke verhoudingen- beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de stichting;
  • over inzicht en overzicht beschikken ten aanzien van de taken en functie van een stichting en het bestuur;
  • over zodanige eigenschappen en uitstraling beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen;
  • de voorzitter leidt de vergadering van de stichting en is voor het bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Stichting Platform Limburg Handbal 2.0
  • in staat zijn besluitvorming te bevorderen aangaande complexe zaken;
  • modern, rolvast, heldere communicator, prettige stevigheid, gaat voor het algemeen belang, geen ego;
  • kennis van de complexiteit van veranderende “sport” organisaties in een veranderende maatschappij.

Aanbod

Het bestuur vergadert tien keer per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is. Daarnaast zijn er reguliere commissievergaderingen en is er jaarlijks een strategiedag. Van de bestuurder, net als het bestuur zelf, wordt verder verwacht dat een vertegenwoordiging van hen ook aanwezig is tijdens -voor de organisatie- belangrijke gelegenheden. De stichting hanteert een gepaste financiële regeling met betrekking tot reis-, verblijf- en (bij)scholingskosten. Voor de leden van het bestuur is door de organisatie een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Informatie

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie over de bestuursfunctie de huidige aftredend voorzitter Jo Eijkenboom benaderen.
Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-5288 8928, en mailadres: joeijkenboom@limburghandbal.nl

Meer nieuws

Van uitstel komt géén afstel!

11 februari 2021 - Het jaar 2020 zal ons nog lang heugen. Ineens lag de hele maatschappij stil, inclusief onze handbalsport. We zitten nog…
Lees meer »

Start Handbalschool Limburg: nieuwe groepen U12 in Noord- en Midden-Limburg

26 november 2020 - ‘Handbalschool Limburg’ is hét nieuwe overkoepelende portaal voor aanvullende trainingen voor spelers U12, U14 en U16. De organisatie is onder…
Lees meer »

€ 500,- subsidie voor opleiding jeugdtrainers

26 november 2020 - Goed opgeleide jeugdtrainers dragen bij aan het goed en verantwoord sporten van de jeugd.  Daarom heeft de Provincie Limburg een…
Lees meer »

Visie Limburg Handbal 2020-2024: Sport for life!

1 september 2020 - De afgelopen maanden lag het handbal door corona helaas zo goed als stil. Maar achter de schermen hebben we hard…
Lees meer »

'Handbalschool Limburg' start in september

27 augustus 2020 - Handbalscholen zijn belangrijke vijvers voor talentontwikkeling van spelers én trainers! Met ingang van september werken de handbalscholen uit Zuid-Limburg en…
Lees meer »

BEVO Handbaldagen 2020 groot succes!

27 augustus 2020 - In de afgelopen jaren zijn de BEVO Handbaldagen een begrip geworden. Voor de jeugd van 9 t/m 15 jaar uit…
Lees meer »

Handbal heeft de wind mee!

13 februari 2020 - Een nieuw jaar, een nieuwe start. Voor mij betekent dat, dat we binnen de richtlijnen van de Provincie Limburg onze…
Lees meer »

Schoolhandbal ook in jouw gemeente?

13 februari 2020 - Yes! Sportstimuleringsorganisaties hebben steeds meer interesse in schoolhandbal en goalcha. Daarom willen we hiervoor een werkgroep opstarten. Ben of ken…
Lees meer »

Trainingsstage Handbalschool Noord- en Midden Limburg een succes

15 januari 2020 - Op 2 januari 2020 organiseerde HandbalSchool Noord - en -Midden Limburg een trainingsstage voor Dames en Heren U14 en U16. …
Lees meer »

EK2020 start met drie poulewedstrijden

9 januari 2020 - De spelers zijn er klaar voor, het team staat op scherp: het EK2020 gaat van start. Namens Limburg zijn geselecteerd…
Lees meer »