Aanvragen financiële tegemoetkoming bij Limburg Handbal 2.0

Uw initiatief kan in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van Platform Limburg Handbal 2.0. Deze bijdrage is bedoeld voor alle handbalorganisaties, die activiteiten ontplooien op het gebied van breedtesport, talentontwikkeling en/of evenementen en die een stimulerende werking hebben voor de handbalsport in het algemeen.

Het formulier Aanvraag Financiële Tegemoetkoming dient als aanvraag volledig ingevuld te worden, en er dient middels een upload een uitgebreid activiteitenplan en begroting toegevoegd te worden. Aan het verstrekken van een financiële bijdrage zijn een aantal tegenprestaties gekoppeld, die door Limburg Handbal 2.0 in overleg vastgesteld worden. Het formulier Aanvraag Financiële Tegemoetkoming is te vinden via onderstaande link:

https://www.limburghandbal.nl/aanvraag-voor-financiele-tegemoetkoming/

Belangrijk in de aanvraag zijn de volgende punten:

  • Aanvragen Financiële Tegemoetkoming via het formulier  zijn niet automatisch akkoord. De aanvragen worden maandelijks door het bestuur van Limburg Handbal 2.0 beoordeeld
  • Als er aanvullende vragen zijn neemt Limburg Handbal 2.0 contact op met de aanvrager
  • De aanvrager ontvangt vanuit Limburg Handbal 2.0 altijd een definitieve uitslag op de aanvraag, zowel positief als negatief
  • Na een positieve uitslag, oftewel akkoord op de aanvraag, kan een aanvrager starten met de uitvoering van het ingediende plan. (reeds uitgevoerde plannen, of plannen in uitvoering, worden niet in behandeling genomen)