Het instituut zal fysiek aanwezig zijn op 2 locaties. In Sittard (LIONS) en in Panningen (Bevo). Potentiële kandidaten mogen zelf voorkeur aangeven op welke locatie zij willen deelnemen.

Doelgroep:

toptalenten jongens in de leeftijd van 16 – 19 jaar, die voor het merendeel spelen bij de Limburgse top verenigingen (dit laatste is niet verplicht, maar geniet wel de voorkeur).

Totaal zijn er circa 20 plaatsen in het opleidingsinstituut. In de praktijk zullen de deelnemende jongens vrijwel allemaal spelen in een Oranje selectie: Talents, Youth of Jong Oranje.

De handbal trainers dienen gekwalificeerd te zijn volgens de eisen van het NHV (NHV gecertificeerd: HT4).

De handbal inhoudelijke opleiding van de spelers gebeurt conform de spelvisie en opleidingsvisie van het NHV.

Woonsituatie:

Thuis wonen kan! (NOC/NSF criterium voor topsporters: binnen cirkel van 25 minuten).

Huis of appartement(en) met kamers in Sittard of Panningen, met begeleiding vanuit de club (ook m.b.t. tot voeding en gezonde levensstijl).

Ouderbijdrage (spelersbijdrage) aan het instituut is afhankelijk van de woonsituatie. Uitwonende sporters zullen naar alle waarschijnlijkheid een hogere eigen bijdrage moeten betalen. De kosten zijn nog niet helemaal duidelijk. Dit is afhankelijk van huisvesting en voeding. Voor thuis wonenden schatten wij de eigen bijdrage op 150,-. Voor uitwonenden (+ voeding) zal dit rond de 400,- euro per maand zijn. Nogmaals, deze bedragen staan nog niet vast, maar zijn schattingen.

School / studie (LET OP! Studie heeft de hoogste prioriteit. Voor deelname aan het instituut zullen we per individu moeten kijken naar huidige studie situatie en gewenste studie situatie. Criteria van uit NOC-NSF stellen dat deelnemers aan het instituut studeren aan een LOOT school, bijvoorbeeld trevianum in Sittard.Het kan dus ook als exclusie criteria gelden voor deelname aan het instituut.):

Trainings programma worden afgestemd met studie programma (studie coördinator).

Goede kontakten met de betrokken scholen worden onderhouden.

Spelers die wonen in Sittard: waarschijnlijk Trevianum of MBO in Sittard.

Spelers die gaan wonen in Panningen: Bouwens vd Boije college in Panningen of MBO/HBO in Venlo

Reizen / vervoer:

Er zal onderzocht moeten worden of het nodig en/of mogelijk is om een busje van LH2.0 in te zetten.

Uitgangspunt: De trainers reizen (en de spelers reizen zo weinig mogelijk).

Trainings programma:
In grote lijnen hetzelfde als de huidige Handbal Academie.

Fysieke trainingen:
4 x ochtend ma, di, wo, do onder professionele begeleiding; zowel in Sittard als in Panningen zijn er de faciliteiten. De fysieke trainer(s) reizen.

Baltrainingen:
Ten aanzien van de baltrainingen zullen waarschijnlijk wat wijzigingen worden aangebracht tav het HA programma, omdat er nu nauwer wordt samengewerkt met de topverenigingen, waarbij synergie, uitwisseling, betrokkenheid en samenwerking belangrijk zijn.

Maandag 18.00 uur en dinsdag 18.00 uur: individueel gerichte baltrainingen zowel in Sittard als in Panningen. Trainers reizen.
Donderdag en vrijdag zijn de baltrainingen waarschijnlijk geïntegreerd in de club trainingen.

Inhoudelijk zullen er professionals aangesteld worden op het gebied van mentale begeleiding, voeding, lifestyle en studie begeleiding. Het instituut wordt volledig ingericht op handbal topsport.

Aandachtspunt:
Spelers die dit programma doen kunnen niet dubbel spelen in het weekend