Limburg Handbal organiseert thema-bijeenkomsten vóór en mét Limburgse Handbalverenigingen. Deze bijeenkomsten zijn gericht op het gezamenlijk versterken van de handbalsport in de Provincie Limburg.

Deze thema-bijeenkomsten worden georganiseerd naast de NHV-clusterbijeenkomsten.

Geplande thema-bijeenkomst voor verenigingsbestuurders


25 oktober 2018 ~ Handbal voor de Limburgse handballer – interactieve sessie voor verenigingsbestuurders

Thema-bijeenkomsten 2018 voor verenigingsbestuurders


Januari  2018 ~ De toekomst van handbal in Limburg – voor voorzitters van Limburgse handbalverenigingen

Thema 1: Visie op Platform Limburg Handbal 2.0 – G. Koopmans – gedeputeerde v sport
Thema 2: De handbalvereniging van de toekomst – M. Kaelen – voorzitter HV BFC
Thema 3: Talentontwikkeling in Limburg – P. van Gestel – technisch directeur NHV

Mei 2018 ~ Talentenplan Limburg Handbal 2024 – Zuid-Limburg

Thema 1: Talentenplan Limburg Handbal 2024 en de winst voor verenigingen en het NHV
Thema 2: Schoolhandbal en beach handbal projecten
Thema 3: Handbalkalender Limburg 2018 en communicatie

Juni 2018 ~ Talentenplan Limburg Handbal 2024 – Zuid-Limburg

Thema 1: Train the trainer clinics en ondersteuning voor handbalverenigingen in de regio
Thema 2: Behoefte verenigingen in de regio mbt opleiding, ledenwerving en jongenshandbal