Handbalhelden


“Handbal is stoer en kan 12 maanden per jaar altijd en overal gespeeld worden”

Limburg is dé herenhandbalprovincie van Nederland en wil dat in de toekomst blijven. In samenwerking met NHV worden activiteiten in de provincie georganiseerd om het grote publiek en vooral de jeugd kennis te laten maken met de handbalsport.

De ontwikkeling van het jongenshandbal heeft een nieuwe impuls nodig. NHV heeft hiertoe de pr-campagne ‘Handbalhelden’ gestart, die gericht is op het interesseren van jongens van 11-14 jaar voor handbal. Hier kunnen activiteiten en promotiemateriaal aangevraagd worden voor deze doelgroep.

Kijk hier voor meer informatie over Handbalhelden.

Versterken jongenshandbal in Limburg


Het versterken van jongenshandbal heeft veel aandacht nodig. Maximale samenwerking tussen de handbalverenigingen is nodig om het jongenshandbal in de regio sterk te houden en jongens in alle leeftijdscategorieën op hun eigen nivo te laten spelen. Dit vraagt medewerking van alle partijen die de handbalsport een warm hart toedragen, want de situatie momenteel is zorgelijk.

Limburg Handbal start in samenwerking met de verenigingen in de regio een project om deze medewerking om te zetten in resultaten, die jongenshandbal toekomstproof houden.  Dit varieert van het aanpakken van problemen met het vormen van jongensteams op nivo tot het promoten van handbalactiviteiten en ledenwerving voor jongens.

Daarnaast kunnen  verenigingen bij NHV een handbalactiviteit voor jongens aanvragen via ‘Handbalhelden’. Een handbalbootcamp of handbalbattle behoren tot de mogelijkheden.