Doelstellingen Limburg Handbal op gebied van breedtesport:


  • structureel versterken van de handbalsport in Limburg
  • inbedden van sportstimulering via onderwijs en sportverenigingen
  • ontwikkelen en vergroten van handbal voor beginnende sporters
  • vergroten handbal op school, BSO en verenigingen
  • ontwikkelen aangepast aanbod voor senioren en mensen met een beperking
  • gemeenten aanspreken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van handbal als breedtesport