Vereniging Contactpersoon
  Telefoon E-mailadres
  Adres Postcode
  Plaats
  INFORMATIE AANVRAAG ACTIVITEIT
  Naam activiteit
  Soort activiteit BreedtesportTopsportEvenement
  Datum aanvraag
  Start activiteit
  Einde activiteit
  Doel activiteit
  Aantal deelnemers Doelgroep/Leeftijdsgroep
  Jongens meisjes gemengd
  Aantal vrijwilligers Tijdsbesteding vrijwilligers Activiteitenplan toevoegen s.v.p. (PDF, MSWord, MSExcel Max. 2MB)
  Nadere toelichting


  KOSTEN INDICATIE
  Inkomsten / Uitgaven Uitgaven Eigen inkomsten Inkomsten derden
  Huur accommodatie
  Trainers
  Scheidsrechters
  Consumpties
  Materiaal
  Prijzen
  Totaal
  Begroting toevoegen (PDF, MSWord, MSExcel Max. 2MB)
  Nadere toelichting
  Bankgegevens
  Naam bank
  Bank nr.
  VERPLICHTIGINGEN ONTVANGER FINANCIËLE TEGEMOETKOMING
  1. De financiële tegemoetkoming wordt definitief vastgesteld op basis van deze aanvraag. (Er kunnen voorafgaand aan de goedkeuring per mail vragen gesteld worden door Limburg Handbal 2.0. en eventueel een overleg gepland worden). Na de activiteit dient U een inhoudelijk verslag van de activiteiten aan te leveren waaruit blijkt dat de activiteiten zijn verricht en de aangegeven doelen zijn gerealiseerd overeenkomstig de opgelegde verplichtingen.
  2. Als door of namens U publicaties worden gedaan moet worden gebruik gemaakt van het actuele logo van Limburg Handbal 2.0 en de Provincie Limburg (te downloaden via logo_Platform-Limburg_Handbal.zip en http://www.limburg.nl/huisstijl/Logo_Provincie_Limburg_zip)
  3. Bij vragen over de inhoud van dit formulier kunt U contact opnemen met onze Sporttak Coördinator Mw. Margo Frissen tel. 06 814 578 48 e-mail margofrissen@limburghandbal.nl
  4. De toegekende financiële tegemoetkoming zal in beginsel in twee termijnen worden verstrekt; bij aanvang en na een getoetst eindverslag, waarbij PLATFORM LIMBURG HANDBAL 2.0 zich het recht voorbehoudt bij het niet voldoen aan de doelstellingen het bedrag te korten.
  5. Voor grote evenementen, en aanvragen voor financiële tegemoetkoming die hoger zijn dan € 7.500,-, dient men de aanvraag minimaal 6 maanden van te voren aan te vragen, en worden aanvullende voorwaarden gesteld.
  6. De activiteit dient pas te starten nadat de financiële tegemoetkoming is toegekend.