Vereniging

  Contactpersoon

  Telefoon

  E-mailadres

  Adres

  Postcode

  Plaats

  INFORMATIE AANVRAAG ACTIVITEIT

  Naam activiteit

  Soort activiteit

  BreedtesportTopsportEvenement

  Datum aanvraag

  Start activiteit

  Einde activiteit

  Doel activiteit

  Aantal deelnemers

  Doelgroep/Leeftijdsgroep

  Jongens

  meisjes

  gemengd

  Aantal vrijwilligers

  Tijdsbesteding vrijwilligers

  Activiteitenplan toevoegen s.v.p. (PDF, MSWord, MSExcel Max. 2MB)

  Nadere toelichting

  KOSTEN INDICATIE

  Inkomsten / Uitgaven

  Uitgaven

  Eigen inkomsten

  Inkomsten derden

  Huur accommodatie

  Trainers

  Scheidsrechters

  Consumpties

  Materiaal

  Prijzen

  Totaal

  Begroting toevoegen (PDF, MSWord, MSExcel Max. 2MB)

  Nadere toelichting

  Bankgegevens

  Naam bank

  Bank nr.

  VERPLICHTIGINGEN ONTVANGER FINANCIËLE TEGEMOETKOMING

  1. De financiële tegemoetkoming wordt definitief vastgesteld op basis van deze aanvraag. (Er kunnen voorafgaand aan de goedkeuring per mail vragen gesteld worden door Limburg Handbal 2.0. en eventueel een overleg gepland worden). Na de activiteit dient U een inhoudelijk verslag van de activiteiten aan te leveren waaruit blijkt dat de activiteiten zijn verricht en de aangegeven doelen zijn gerealiseerd overeenkomstig de opgelegde verplichtingen.

  2. Als door of namens U publicaties worden gedaan moet worden gebruik gemaakt van het actuele logo van Limburg Handbal 2.0 en de Provincie Limburg (te downloaden via logo_Platform-Limburg_Handbal.zip en http://www.limburg.nl/huisstijl/Logo_Provincie_Limburg_zip)

  3. Bij vragen over de inhoud van dit formulier kunt U contact opnemen met onze Sporttak Coördinator Mw. Margo Frissen tel. 06 814 578 48 e-mail margofrissen@limburghandbal.nl

  4. De toegekende financiële tegemoetkoming zal in beginsel in twee termijnen worden verstrekt; bij aanvang en na een getoetst eindverslag, waarbij PLATFORM LIMBURG HANDBAL 2.0 zich het recht voorbehoudt bij het niet voldoen aan de doelstellingen het bedrag te korten.

  5. Voor grote evenementen, en aanvragen voor financiële tegemoetkoming die hoger zijn dan € 7.500,-, dient men de aanvraag minimaal 6 maanden van te voren aan te vragen, en worden aanvullende voorwaarden gesteld.

  6. De activiteit dient pas te starten nadat de financiële tegemoetkoming is toegekend.